کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

سنباده زن برقیDP-3000

سنباده زن برقیDP-3000

سنباده زن برقیDP-3000

خلاصه مقاله:

متن کامل مقاله:

خرید یک دستگاه سنباده زن برقی توسط آقای خلیلی از شهرستان سیرجان

این دستگاه دارای محفظه جمع آوری گرد مکنده و همچنین چراغ قوه میباشد.

http://www.dpairless.ir/product.php?id=35